top of page
搜尋

飢餓與憤怒 – 為什麼我肚餓時會"Hangry" (飢餓式的憤怒)?/ 文:周聿琨(教育心理學家)

已更新:2020年6月7日

飢餓與憤怒 – 為什麼我肚餓時會"Hangry" (飢餓式的憤怒)?


是我特別奇怪嗎?這是筆者經常出現的狀況 - 在飢腸轆轆時,的確比平時容易出現憤怒的情緒!一輪狼吞虎嚥後,好像又回復原狀。原來在心理學上,也有解釋...


// ……飢餓會引起較多的消極和負面情緒,這些情緒會無意識地令你把事情和其他人看得更為負面,例如對方的惡劣態度,或子女的負面行為。我們的身體狀況,會不斷改變我們的想法和行為。……研究顯示,留意、關注自身的情緒,能減少"Hangry"帶來的憤怒感覺。// (https://www.all-about-psychology.com/when-does-hungry-becom…)

所以日後肚餓時,記住唔好抑壓啦,對住鏡子大叫:「我餓到好嬲呀!」可能反而會減少 "Hangry" 呢!

Team Earnest 溢思教育心理服務網頁 www.educationearnest.com 腦練FitBrain YouTube頻道 https://www.youtube.com/channel/UCwTDHzI2FerKrRuCLkhqtbw #教育心理學家 #周聿琨 #溢思教育心理服務 #Hangry
42 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

語言於幼兒發展的里程中有著非常重要的角色。幼兒透過學習及運用語言來與人互動交流、建立人際關係,亦透過語言去理解周遭的事物,從環境中不斷學習其他技能。因此,語言除了是幼兒與他人溝通的途徑外,更關係著他們在其他領域中的學習及發展。若幼兒於語言學習上遇有困難,認知、思維、情緒、社交方面的發展亦可能會受影響。 既然語言學習如此重要,作為家長可如何為孩子提供理想的言語學習環境?平日又可運用甚麼溝通小貼士幫助

bottom of page