top of page
搜尋

RDI 是甚麼?三大好處你應該選擇RDI 作為自閉輔導介入


隨著個人成長和情境的改變,應對生活挑戰所需的技能也隨之變得複雜。如果你看看大多數患有自閉症的成年人,你會發現他們無法感到生活帶來滿足感。數據顯示,這一群人中的生活上面對的困難(如失業、焦慮、抑鬱、發展遲緩等)比起其他人比率更高,情況更為嚴峻。他們需要有更彈性的思維模式和動態的思考能力,去面對不斷轉變的世界。


1) 提升「動態思考」能力

RDI® 是基於對人類腦科學研究的新一代自閉症和發展障礙的支援策略 (Intervention)。

與傳統的自閉症支援策略有很大不同,RDI®並不試圖簡單地用預設好的對話或重覆、密集的訓練來應付萬變的世界。RDI®的支援策略能發展這種「動態思考」的能力,提升自閉症人士的生活質素,包括:互相真誠的交流、建立友誼、自信、過獨立生活,建立長期關係和開展有意義的工作。


2) 重視自然引導,多於機械式重覆

人類的大腦,包括發展障礙者的大腦,只需要正確的指導,都可以學習以更佳的方式運作,來適應任何環境中的挑戰。然而,大腦只有在面臨挑戰時才會成長和適應。因此,RDI®透過個別化的計劃,讓自閉症人士的大腦,得到合適的挑戰,以達到理想的成長目標。


3) 重視家長參與

家長培訓是RDI® 是重點。家長從一開始就參與計劃,在現實的家庭生活中進行引導。我們的目標不是將家庭成員變成治療師,而是引導家長發展新的思維、感知和行動方式,並了解如何善用家長的寶貴時間,來促進孩子的心理成長。受過培訓的 RDI® 顧問與每個家庭合作制定一套個別的目標,其中可能包括簡化家庭環境、放慢生活節奏、平衡整個家庭的日程安排和因應其他診斷的特殊調節。


我們了解每個家庭都有其獨特的文化、管教模式和關係。RDI® 會在尊重每個家庭獨特性的前提下,讓孩子父母在家裡做出持久和有意義的改變。大多數RDI®家庭每周至少付出幾個小時,在日常生活使用 RDI 支援策略,並看到孩子明顯而持續的改變,以致孩子一生受用。


周聿琨 (教育心理學家)


#RDI #周聿琨 #自閉症

454 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

《狼來了》嘅故事教導小朋友要誠實,但係由小朋友開始學識咗講大話,就一發不可收拾。家長覺得一定係小朋友學壞了,擔心佢之後形成惡習變得成日講大話?又或者小朋友講大話越來越叻,大話一個蓋一個,根本分吾清佢邊句真邊句假。小朋友講大話,係咪知道自己做錯,為了逃避懲罰、逃避我們的責罵而講的嗎?背後真正的動機和原因是甚麼? 小朋友擅於觀察、學習,通過觀察人們的行為而構造出自己的行為模式。在某些情況家長的教養行為

小男孩🧒在遊戲室常常活現飛機失事,一架架戰機、直升機失控地墮入沙池🛬🚁🛩 遊戲治療師👩留心留意撞毀嘅細節,其實每架都盡了每最後嘅力去控制令傷亡減到最少! 👩“就算失控無可避免,事件不斷發生,每個都好努力去做最後嘅控制,好驚險中都見到每個嘅努力!” 小男孩🧒鬆了一口氣,說:“全部傷者得到救援,準備上機” 另一邊救援機組到達。 👩“有時失控嘅事救唔返,全部人救得返,可以重頭嚟過,仲有希

「毒親」一詞源自toxic parents,指的是對孩子帶來負面影響的父母。家長不自覺的行為或管教方式,有可能會一不留神便產生了對孩子的傷害,包括各種過分操控及高壓教育。 完美主義父母以「為了孩子好」為名,完全不顧孩子的感受與想法,將自己的價值觀完完全全地套用在育兒方式之中。對孩子的行為表現有著極高的期望,對所有方面都精益求精。為提供「最優質」的教育,有時候力臻完美的家長會過分灌輸自己所追求的價值

bottom of page